Biotech industrijos LT apžvalga

Šiandien Lietuvoje veikia daugiau nei 20 biotechnologijų įmonių. Vienos jų pradėjo savo veiklą dar devinto dešimtmečio pabaigoje, kitos įsteigtos visai neseniai ir yra dar jaunos, augančios įmonės. Naujuoju ES finansavimo periodu, iki 2020 m. pabaigos, Lietuvos sveikatos technologijų ir biotechnologijų sektoriui žadama skirti net trečdalį Ūkio ministerijos administruojamų ES investicijų, skirtų Sumaniosios specializacijos strategijai įgyvendinti. Be to, jau dabar yra kuriami rizikos kapitalo fondai, kuriais galės naudotis ir biotechnologijų įmonės, o dar šiais metais Vilniuje numatyti atidaryti ir trys nauji biotechnologijų verslo inkubatoriai. Šiame straipsnyje, pabandėme trumpai aptarti Lietuvoje veikiančias biotechnologijų įmones: jų veiklą, turimą intelektinę nuosavybę, finansinius rodiklius.

 1. UAB „Profarma“ šiuo metu dirba 21 darbuotojas. Bendrovės pagrindinė veikla apima antrosios kartos žinomų biologinių vaistų kūrimą, taip pat biologiškai panašių vaistų ir naujoviškų vaistų produktų kūrimą oftalmologijos, onkologijos, hematologinių ir ginekologijos srityse. Įmonė įregistruota 2007 m. Nuo jos įkūrimo, apyvarta yra ženkliai išaugusi – 2009 m. 20-30 tūkst. EUR, 2010-2011 m. 10-20 tūkst. EUR, 2013 m. 100-200 tūkst. EUR.UAB „Profarma“ inovatyvius savo produktus, išradimus, saugo registruodami sukurtą intelektinę nuosavybę. Valstybinio patentų biuro (toliau VPB) viešai prieinamoje duomenų bazėje randami trys galiojantys įmonės patentai. Šių trijų lietuviškų patentų paraiškos buvo išplėstinėjimos Patentų kooperacijos sutarties (toliau PCT) keliu, dvi paraiškos pateiktos į Europos patentų tarnybą (toliau EPT). Dar viena patento paraiška buvo pateikta tiesiogiai Pasaulinei intelektinės nuosavybės organizacijai (neteikiant prioritetinės Lietuviškos paraiškos). Ši paraiška dabar skinasi kelią link išradimo patentinės apsaugos JAV, Kinijoje bei Europoje (siekiama Europos patento). Daugiau informacijos galima rasti oficialiame UAB „Profarma“ tinklapyje: http://www.profarma.lt/
 1. UAB „Baltymas“ veiklą pradėjo 2011 m. Įmonė buvo įkurta jaunų mokslininkų biotechnologijos instituto pagrindu. Kompanija kuria geresnę mielių auginimo sistemą ir jų panaudojimą sintetinant patobulintus rekombinantinius baltymus. Įmonė siūlo platų pasirinkimą mielių pagrindu sukurtų virusinės nukleokapsidės baltymų, kurie gali būti naudojami virusinių infekcijų serologiniams tyrimams, ir keletą rekombinantinių žmogaus ląstelių baltymų, skirtų naudoti biofarmacijoje. 2015 m. Įmonėje dirbo 8 darbuotojai. Bendrovės apyvarta 2012 m. Buvo 10-20 tūkst. EUR, 2013 m. – 30-50 tūkst. EUR. Viešai prieinamose patentų ir jų paraiškų duomenų bazėse randama viena įmonės vardu pateikta patento paraiška. Pirmoji šio patento laikinoji paraiška buvo pateikta JAV patentų tarnybai 2012 m. Jos pagrindu pateikta PCT paraiška, su išplėtimais į Izraelį, Kiniją, Kanadą, EPT.
 1. UAB „Sicor-Biotech”, šiuo metu tarptautinės kompanijos “Teva Pharmaceutical Industries“, dalis, pagrindinį dėmesį skirai vaistų gamybai. Gaminami specializuoti vaistiniai preparatai, biologiniai vaistiniai preparatai, generiniai vaistiniai preparatai, nereceptiniai vaistiniai preparatai. Lietuvoje įmonė pradėjo veikti nuo 1999 m. 2015 m. Įmonėje dirbo 217 darbuotojų. Įmonės pelnas 2010 m. buvo 50-100 mln. EUR, 2011 m. – 30-50 mln. EUR, 2012-2013 – 50-100 mln. EUR. Patentų duomenų bazėse rasta viena kompanijos pateikta patentinė paraiška. Prioritetinė paraiška buvo pateikta 2006 m. Jungtinės Karalystės patentų tarnybai. Vėliau pateiktos PCT, EPO ir JAV paraiškos. Daugiau informacijos galima rasti oficialiame UAB „Sicor-Biotech” tinklapyje: http://www.teva.lt/
 1. UAB „Biocentras“ yra mokslinė – gamybinė įmonė, įkurta 1988 metais. Įmonė nuolatos vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentus bei vysto naujus biologinius produktus ir technologijas. Pagrindinės UAB „Biocentras” biotechnologinių tyrimų sritys yra: aplinkosauginės biotechnologijos, farmacinės biotechnologijos, naujų produktų kūrimas taikant biokatalitinius metodus, informacinių technologijų pritaikymas biotechnologijų srityje. 2015 įmonėje dirbo 44 darbuotojai. Bendrovės apyvarta 2010 m. buvo 500 tūkst.-1 mln. EUR, 2011 m. – 1-2 mln. EUR, 2012 m. – 500 tūkst.-1 mln. EUR, 2013 m. – 1-2 mln. EUR. Įmonė aktyviai registruoja sukurtą intelektinę nuosavybę: VPB duomenų bazėje randami 4 patentai, kurių savininkas yra UAB „Biocentras“. Vienos Lietuviškos paraiškos pagrindu pateikta PCT paraiška. Daugiau informacijos galima rasti oficialiame UAB „Biocentras“  tinklapyje:  http://www.biocentras.lt/
 1. UAB „Biotechpharma“ užsiima tiek kūryba, tiek gamyba. Įmonė atlieka įvairius projektus įvairiuose vaistų kūrimo etapuose; pradedant nuo ląstelių linijos statybos ir procesų kūrimo iki GMP gamybos biofarmacijos produktų. Kompanija turi patirties kuriant ir gaminant ląstelių linijas, taip pat gaminant biotechnologinius farmacinius produktus. Bendrovė įregistruota 2004 m. 2015 įmonėje dirbo 108 darbuotojai. Įmonės pelnas 2010 m. buvo 50-100 tūkst. EUR, 2011 m. – 300-500 tūkst. EUR, 2012 m. – 2-3 mln. EUR, 2013 m. – 3-5mln. EUR. Įmonės vardu Lietuvoje yra 2 galiojantys patentai. Vienos Lietuviškos prioritetinės paieškos pagrindu buvo pateikta PCT paraiška, kitos – PCT bei Europos patento paraiškos. Daugiau informacijos galima rasti oficialiame UAB „Biotechpharma“ tinklapyje: www.biotechpharma.lt/
 1. UAB „Valentis“ tai farmacijos įmonių grupė, kurianti ir gaminanti inovatyvius farmacinius preparatus bei užsiimanti aktyvia jų rinkodara. Įmonių grupė integruoja visas farmacinių produktų atsiradimo stadijas, jos veiklos kryptys yra įvairios ir diversifikuotos (nuo vaistų kūrimo iki rinkodaros). Įmonės veiklos pradžia siekia dar XX a. pradžią, tačiau susijungus keletui farmacinių kompanijų, 2003 metais pasirinktas bendras pavadinimas „Valentis“. 2015 įmonėje dirbo 98 darbuotojai. Bendrovės apyvarta 2010-2011 m. buvo 5-10 mln. EUR, 2012-2013 m. – 10-20 mln. EUR. Dėl įmonės inovatyvumo kuriant ir pateikiant į rinką naujus vaistus, įmonės vardu Lietuvuoje yra registruoti virš 70 prekių ženklų. 2011 m. „Valentis“ taip pat gavo Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainai) prizą, už tai, kad įmonės prekių ženklo paraiška tapo milijonine Bendrijos paraiška. Daugiau informacijos galima rasti oficialiame UAB „Valentis“ tinklapyje: http://www.valentis.lt/
 1. UAB „ProBioSanus“ užsiima švaros priemonių linijos gamyba, kurioje naudodami probiotikai – gerosios bakterijos ir jų fermentacijos produktai. Įmonė pagrindinį dėmesį skiria į biotechnologinių sprendimų, skirtų sveikai žmogaus aplinkai kurti bei palaikyti, diegimą, problemų, atsiradusių dėl cheminių antibakterinių priemonių naudojimo, eliminavimą ir sprendimą. Įmonė įregistruota 2012 m. 2015 m. įmonėje buvo 15 darbuotojų. Bendrovės apyvarta 2012 m. buvo 20-30 tūkst. EUR, 2013 m. – 50-100 tūkst. EUR. Įmonės vardu registruoti 4 prekių ženklai Lietuvoje. Daugiau informacijos galima rasti oficialiame UAB „ProBioSanus“ tinklapyje:  http://www.probiosanus.com/lt/
 1. UAB „Bioeksma“ įgyvendina kompleksinius chemijos, biochemijos, biofarmacijos, mikrobiologijos ir medicininės diagnostikos srityse dirbančių įmonių laboratorinės įrangos sprendimus. 2005 m. įsteigta „Bioeksma“ priklauso EKSMA bendrovių grupei. 2009 m. „Bioeksma“ susijungė su kita EKSMA grupės bendrove – UAB „Eksmos medicininės technikos centru“. 2015 įmonėje buvo 21 darbuotojas. Jos apyvarta 2010 m. vyravo tarp 3-5 mln. EUR, 2011-2012 m. – 5-10 mln. EUR, 2013 m. – 3-5 mln. EUR. Įmonė veiklos pradžioje yra patentavusi bent dvi naujoves lazerinės optikos srityje (šiuo metu patentai yra panaikinti). Viena patento paraiška buvo išplėstas į EPO ir jai buvo išduotas Europinis patentas. Daugiau informacijos galima rasti oficialiame UAB „Bioeksma“ tinklapyje: http://www.bioeksma.lt/
 1. UAB „Innovative Pharma Baltics“, įkurta 2008 m., 2010 metais pradėjo gaminti fitoterapinius produktus, praturtintus efektyviomis biologinėmis medžiagomis. Įmonė šiuo metu gamina pirmuosius sukurtus vaistinius augalų produktus bei užsiima naujų inovatyvių biotechnologinių preparatų kūrimu. 2015 įmonėje dirbo 14 darbuotojų. Bendrovės apyvarta 2010, 2011, 2012 m. siekė 100-200 tūkst. EUR, 2013 m. – 300-500 tūkst. EUR. Įmonės vardu Lietuvoje registruota 13 prekių ženklų. Daugiau informacijos galima rasti oficialiame UAB „Innovative Pharma Baltics“ tinklapyje: http://www.innovative.lt/
 1. UAB „Froceth“ didžiausią dėmesį skiria individualiam žmogaus organizmui ir jo poreikiams. Įmonė taiko individualią terapiją, kurios metu naudojamos paties kliento ląstelės ir/ar audiniai. Dabartinė UAB „Froceth“ veikla daugiausiai susijusi su audinių banko paslaugų teikimu, tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo skatinimu, moksline veikla. 2014 m. duomenimis įmonėje dirbo 9 darbuotojai. Įmonė įregistruota 2012 m. pradžioje. Duomenų apie įmonės turimą intelektinę nuosavybę nėra rasta. Daugiau informacijos galima rasti oficialiame UAB „Froceth“ tinklapyje: http://froceth.lt/
 1. „Bioseka“, UAB yra Lietuvos biotechnologijų bendrovė įkurta 2011, kurianti priešprasminių oligonukleotidų biotechnologijas ir kitas priemones antibiotikams atsparių bakterinių infekcijų kontrolei. Bioseka yra orientuota į pažangius mokslinius ir taikomuosius tyrimus, tiriant antiprasmius (ASO) kaip antimikrobines gramteigiamas ir gramneigiamas medžiagų bakterijas. Įmonės pagrindinis tikslas yra kontroliuoti atsparumą antibiotikams bakterijų pagalba. Įmonė sukūrė mokslinių tyrimų metodiką, kuri skirta tirti antibiotikų atsparumą patogeninėms bakterijoms. 2015 m. įmonėje dirbo 5 darbuotojai. Bendrovės apyvarta 2014 m. buvo 20-30 tūkst. EUR. Daugiau informacijos galima rasti oficialiame UAB „Bioseka“ tinklapyje: http://www.bioseka.eu/
 2. UAB „Biomė“ kuria pažangias medžiagas biomedicinos pramonei. Bendrovė sukūrė dirbtinį žandikaulio kaulo pakaitalą, kuris skirtas sunykusiems ar sužalotiems žandikaulio kaulams pakeisti, prieš implantuojant dantis. „Biomė“ portfelyje taip pat yra antibakterinių, kraujavimą stabdančių ir žaizdoje suyrančių kempinėlių bei specialių drėkinamųjų ir pūlinius absorbuojančių pleistrų. Šiuo metu įmonėje dirba 3 darbuotojai. Įmonė yra užregistravusi prekės ženklą ir pateikusi tarptautinę patento paraišką medžiagai ir jos gavimo būdui. Įmonė ruošiasi pateikti ir dar vieną patento paraišką. Daugiau informacijos galima rasti oficialiame UAB „Biomė“ tinklapyje: http://biome.pro/

*Informacija apie įmonių darbuotojų skaičių bei kapitalą gauta iš http://rekvizitai.vz.lt/.